Venrooy Cable Equipment B.V.

Produktet dhe shërbimet e Venrooy Cable Equipment B.V. (10)

Rrotullë kablli
Gërshërë kabllosh
Prerëse kabulli (AKS)
Çikrikë kabllosh (LTV-R)
Çikrikë kabllosh (ZW-1300)
Makina për mbledhje kabllosh (VEN-L)
Makina për mbledhje kabllosh (VEN-KL)
Makina për mbledhje kabllosh (VEN-WB)
Rafte për çikrikët e kabllit
Tërheqëse kabllosh (LVK)

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Simon Homburgstraat 12
5430
AB Cuijk
Netherlands
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën