Berlinger & Co. AG

Produktet dhe shërbimet e Berlinger & Co. AG (7)

Regjistrues të dhënash (Libero)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Sistem për monitorimin e temperaturës (Freeze-tag®)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Sistem për monitorimin e temperaturës (Q-tag® CLm)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Sistem për monitorimin e temperaturës (Q-tag® CLm doc)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Sistem për monitorimin e temperaturës
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Treguesi i temperaturës (Q-tag® Quad)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Treguesi i temperaturës (Q-tag® 2/2R plus)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Mitteldorfstrasse 2
9608
Ganterschwil
Zvicër
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Themelimi
1865
Administrimi
Andrea Berlinger Schwyter