gummi-plast GmbH & Co. KG

Produktet dhe shërbimet e gummi-plast GmbH & Co. KG (26)

Profile gome
Profile gome
Profile vulosëse
Profile vulosëse
Profile për mbrojtjen e këndeve (SD-0086)
Profile për mbrojtjen e këndeve (SD-0030)
Profile për mbrojtjen e këndeve (SD-0351)
Profile per fasada
Profile per fasada
Profile per fasada
Profile gome
Profile gome

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Otto-Hahn-Strasse 12
64579
Gernsheim
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001
Themelimi
1975
Administrimi
Dietmar Kurowski