Gießtechnik Ungrun GmbH & Co. KG

Produktet dhe shërbimet e Gießtechnik Ungrun GmbH & Co. KG (9)

Detaje çeliku
Konstruksione saldimi
Detal alumini i derdhur
Formë gize me grafit në forme sferike
Pjesë prej gize gri
Grykë hekuri
Elementë të farkuar
Pjese hidraulike te derdhura
Pjesë të formave të pjekjes

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Erlenweg 11
48282
Emsdetten
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Evropa
Themelimi
2007
Administrimi
Peter Ungrun