ab solut decoating technology

Produktet dhe shërbimet e ab solut decoating technology (10)

Heqës boje (RECAPTON 15)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Frenues korrozioni (PERCORAL® 22)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Heqje boje (PSE)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Veshje mjetesh (FERRO DEC 56)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Heqje shtresash (HCS)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Heqje shtresash (PLRS)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Heqje shtresash (as 60 MC 5)
Delaminim (UNICERAL 108)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Delaminim (CERALTIN 111)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Delaminim (EXCARBONITE 12)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Sachsenstrasse 36
46499
Hamminkeln
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
ISO 9001:2008
Administrimi
Carl Stefan Thöne
Punonjës
9