Humboldt Verpackungstechnik GmbH

Produktet dhe shërbimet e Humboldt Verpackungstechnik GmbH (80)

Makineri me rreth metalik (HU-535)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-535-L)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-545)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-545-S)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-600 / HU-601-D)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-601-S)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-601-SPT)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-702)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-702-S)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-601-A )
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-702-A)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Makineri me rreth metalik (HU-702-NAD)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Kupferfeld 12
53819
Neunkirchen-Seelscheid
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Administrimi
Günther Stolze
Michael Stolze
Punonjës
50