Katalog

SITEMA GmbH & Co. KG

SITEMA GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • KFHL

SITEMA GmbH & Co. KG

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001
  • KFHL
 
 
No results found.

Frena me sustë

Frena me sustë

Mbrojtëse nga përplasjet (K, KR, KRP)

Mbrojtëse nga përplasjet (K, KR, KRP)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Ndalues sigurie për presa (EN 693)

Ndalues sigurie për presa (EN 693)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Fllanxha

Fllanxha

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Frena të sigurisë

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Brava cilindrike

Brava cilindrike

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Njësi mbërthimi

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Njësi mbërthimi (KFPD / KFH / KFHD)

Njësi mbërthimi (KFPD / KFH / KFHD)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Dispozitivë për mbylljen e konkiljeve (FSK (hydraulic))

Dispozitivë për mbylljen e konkiljeve (FSK (hydraulic))

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Dispozitivë për mbylljen e konkiljeve (FSKP (pneumatic))

Dispozitivë për mbylljen e konkiljeve (FSKP (pneumatic))

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Zgjidhje speciale

Zgjidhje speciale

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Komponentë pneumatikë (EPM)

Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.

Na shkruani ...