Klaus Union Gmbh & Co. KG

Produktet dhe shërbimet e Klaus Union Gmbh & Co. KG (18)

Ventil bllokues (BR1100)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompë e tërthortë (SLM AV)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompë e tërthortë (GOV)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Valvul mbyllëse me futur (BR1400)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompa kimike (NOV)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompa procesi (SLM SC)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompa kanali anësor (SLM SV)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Pompa centrifugale kimike (SLM NV)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Syve shikimi (BR1800)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Ventil shkarkimi (BR1900)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Kundërvalvula (BR1700)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.
Valvula të këndeve të sediljeve (BR1200)
Nuk ka përshkrim për Shqip këtë produkt. Lexoni përshkrimin në Anglisht ose kontaktoni kompaninë.

Lajmet

Nuk ka lajme në dispozicion. Ju lutemi kontaktoni kompaninë.
Adresa
Blumenfeldstrasse 18
44795
Bochum
Nordrhein-Westfalen
Germany
Lloji i biznesit
Prodhuesi
Rajonet e eksportit
Në të gjithë botën
Certifikatat
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)
Themelimi
1946
Administrimi
Thomas Eschner
Jörg Narewski
Oliver Terhorst
Punonjës
400