Fletë çeliku Gjej prodhues online

3 Eksportues
2 Tregtar
1 Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Fletë çeliku (3)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Fletë çeliku, Tela inoksi, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Shufra çeliku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit
Furnizuesi   Austria   Azia Evropa
Produktet: Fletë çeliku, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë
Furnizuesi   Germany   Azia Evropa
Produktet: Fletë çeliku, Çelikë të petëzuar, Shufra çeliku, Tuba çeliku të profiluar, Profile çeliku, Çeliqe & produkte çeliku, Konstruksione hekuri
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim