Tuba metalike të sheshta Gjej prodhues online

2 Eksportues
1 Prodhues
1 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Tuba metalike të sheshta (2)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba metalike të sheshta, Tela inoksi, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Shufra çeliku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit
Furnizuesi   Austria   Azia Evropa
Produktet: Tuba metalike të sheshta, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim