Tuba metalike Gjej prodhues online

7 Eksportues
5 Prodhues
2 Tregtar

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Tuba metalike (7)

Prodhuesi   Denmark   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba metalike, Proceset e anijes, Mengene rrethore, Përpunim i inoksit, Mekanizma inoksi, Pajisje anijesh, Elemente ndërtimi, Sisteme kullimi
Prodhuesi   Germany   Azia Afrika Evropa
Produktet: Tuba metalike, Vida hidraulike, Instrumente montimi, Mengene rrethore, Vida, Matja dhe testimi, Vegla për tuba, Kundërvalvula
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba metalike, Tela inoksi, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Shufra çeliku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit
Prodhuesi   Finland   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba metalike, Elemente ndërtimi, Çeliqe & produkte çeliku, Konstruksione prej çeliku, Profile celiku te pandryshkshem, Inoks, Tuba kendor
Prodhuesi   Sweden   Në të gjithë botën
Produktet: Tuba metalike, Shufra çeliku, Tuba çeliku të profiluar, Seksione kanalizimi, Tuba cilindrik, Tuba çeliku
Furnizuesi   Austria   Azia Evropa
Produktet: Tuba metalike, Copa te reduktuara, Elemente T, Ushqyes zinku, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj acidit, Çeliqe të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë
Furnizuesi   Germany   Azia Evropa
Produktet: Tuba metalike, Çelikë të petëzuar, Shufra çeliku, Tuba çeliku të profiluar, Profile çeliku, Çeliqe & produkte çeliku, Konstruksione hekuri
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim