Acetal dehyd (75-07-0) Gjej prodhues online

2 Acetal dehyd
Eksportues
2 Acetal dehyd
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Acetal dehyd (2)

Prodhuesi   Germany   Azia Evropa
Produktet: Acetal dehyd, Crotonaldehyd, Diamilamin, 3-Dietil aminopropylamin, N,N- Dimetilbutilamin, Methanol, Forminat metili, Dimetil maleinat
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Acetal dehyd, Nitrit bori, Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Tela argjendi, Lutetium(III) iodide, Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim