Instrumente matës mjekësorë Gjej prodhues online

15 Instrumente matës mjekësorë
Eksportues
15 Instrumente matës mjekësorë
Prodhues

Prodhuesit, furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve në zonën Instrumente matës mjekësorë (15)

Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Instrumente matës mjekësorë, Ekografi me ngjyra, Sisteme monitorimi për pacientë, Kamera me rreze X, Artikuj njëpërdorimsh mjekësor
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Spektrometer per emission, Spektrometer, Pajisje spektrometer, Material testimi, Analizues metali
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Xhama mbulues, Pipeta, Pipeta volumentrike, Dhomëza për numërimin e gjakut, Poçe volumetrike, Cilindra volumetrikë, Lamela për mikroskop, Funde qelqi
Prodhuesi   Sweden   Në të gjithë botën
Produktet: Pajisje terapeutike për frymëmarrje, Aparate terapeutike me okisgjen, Aparate për diagnozë gjumi
Prodhuesi   Spain   Në të gjithë botën
Produktet: Video endoskopë, Kolposkopë, Laparoskop, Endoskop, Instrumente Artroskopike, Mikroskopë kirurgjikal, Artroskop, Bronkoskopë, Histeroskop, Laringoskop
Prodhuesi   Japan   Në të gjithë botën
Produktet: Spektrometër i absorbimit të atomeve, Spektrofotometer, Aparate kromatografie, Peshore me precizion, Pajisje mjekësore, Analizues lagështie
Prodhuesi   United States   Në të gjithë botën
Produktet: Spektrofotometer, Pajisje elektro-foreze, Shtylla kromatografie, Kromatografë gazi
Prodhuesi   United States   Në të gjithë botën
Produktet: Aparate matës të lëvizjes së syrit
Prodhuesi   United Kingdom   Në të gjithë botën
Produktet: Matja dhe testimi, Spektrometer, Fotometër, Pajisje analizimi, Analizues aminoacidesh, Pajisje elektro-foreze, Pajisje spektrometer
Prodhuesi   Germany   Në të gjithë botën
Produktet: Spektrografë, Mikroskope, Polarizues, Spektrometer, Pajisje analizimi, UV-VIS-NIR spektrometra, Pajisje spektrometer, Optikë e precizuar
Dërgimi nga
 
Dërgimi në
 
Lloji i biznesit
 
Certifikim